หากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะไม่แข็งตัว ถ้าไปหาหมอ หมอจะให้อะไรมารักษา ลองดูครับว่า มีสารเคมีมากมายที่จะช่วยท่านได้ แต่บอกได้เลยครับ หากท่านใช้ยาเหล่านี้ไปนานๆ คงไม่เป็นผลดีแน่ครับ เพราะสารเคมีเหล่านี้จะสะสม และอาจส่งผลถึงร่ายกายและสมรรถภาพทางเพศของท่านเสื่อมอย่างถาวรได้  ด้วยเหตุนี้เราจึงมีสมุนไพร ดับเบิ้ลแม็กเพื่อการรักษาสาเหตุของการเกิดไปด้วยในขณะเดียวกัน…

ชื่อยา ใช้รักษาโรค ผลข้างเคียง
nifedipine ยาลดความดันโลหิต กามตายด้าน
doxepin   ความต้องการทางเพศลดลงและมีปัญหาในการหลั่ง
spironolactone ยาขับปัสสาวะชนิดหนึ่ง ความต้องการทางเพศลดลงและมีปัญหาในการแข็งตัว
methyldopa ยาลดความดันโลหิตสูง มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัว(พบน้อย)
ramipril ยาลดความดันโลหิตสูง ป้องกันโรคไตจากโรคเบาหวาน มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางเพศ มีปัญหาเกี่ยวกับการถึงจุดสุดยอดและการหลั่ง อวัยวะเพศไม่แข็งตัว(20%)
clomipramine ยารักษา อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
naproxen ยาแก้ปวดลดการอักเสบของข้อ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว(พบน้อย)
hydralazine ยาลดความดันโลหิต อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
trihexyphenidyl ยารักษาโรค parkinson อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
amoxapine   อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ความต้องการทางเพศลดลง
lorazepam ยาคลายเครียด ความต้องการทางเพศลดลง
nortriptyline ยารักษาโรคซึมเศร้า อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ความต้องการทางเพศลดลง
nizatadine   อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
dicyclorriine   อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
timolol   อวัยวะเพศไม่แข็งตัว(พบน้อย) ความต้องการทางเพศลดลง
bumetanide   หลั่งเร็ว
buspirone   ผลข้างเคียงไม่มาก พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางเพศ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
verapamil ยาลดความดันโลหิต อวัยวะเพศไม่แข็งตัว (พบน้อย)
captopril ยาลดความดันโลหิต อวัยวะเพศไม่แข็งตัว (พบน้อย)
nicardipine ยาลดความดันโลหิต อวัยวะเพศไม่แข็งตัว (พบน้อย)
diltiazem ยาลดความดันโลหิต อวัยวะเพศไม่แข็งตัว(พบน้อย) ความต้องการทางเพศลดลง
doxazosin ยาลดความดันโลหิต sexual difficulty
clonidine ยาลดความดันโลหิต อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ความต้องการทางเพศลดลง หลั่งช้า
benztropine   อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.