จัดส่งสินค้า-ดับเบิ้ลแม้กซ์

พกง. ดับเบิ้ลแม็กซ์

ระยะเวลาการส่งของไปแต่ละจังหวัด โดยประมาณหลังจากทำการส่งสินค้าที่ไปรษณีย์
เราจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าแบบ EMS และ พกง.เท่านั้นเพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว

             จังหวัด พัสดุธรรมดา ลงทะเบียน EMS พกง.(+100บาท)
กรุงเทพมหานคร 1 – 3  วัน 1 – 2  วัน 1  วัน 1  วัน
กระบี่ 7  วัน 3 – 5  วัน  2 – 3  วัน  2 – 3  วัน
กาญจนบุรี 7  วัน 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
กาฬสินธุ์ 10 – 15  วัน 6 – 10  วัน 3 – 5  วัน 3 – 5  วัน
กำแพงเพชร 7  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ขอนแก่น 10  – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
จันทบุรี 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ฉะเชิงเทรา 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ชลบุรี 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ชัยนาท 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 5  วัน 3 – 5  วัน
ชัยภูมิ 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 3  วัน 1 – 3  วัน
ชุมพร 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 3  วัน 1 – 3  วัน
เชียงราย 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 1 – 3  วัน 1 – 3  วัน
เชียงใหม่ 7 – 15  วัน 4 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ตรัง 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 3  วัน 1 – 3  วัน
ตราด 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ตาก 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
นครนายก 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 3  วัน 1 – 3  วัน
นครปฐม 3 – 7  วัน 1 – 3  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
นครพนม 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
นครราชสีมา 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
นครศรีธรรมราช 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
นครสวรรค์ 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
นนทบุรี 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1  วัน 1  วัน
นราธิวาส 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 5  วัน 3 – 5  วัน
น่าน 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
บุรีรัมย์ 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
บึงกาฬ 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ปทุมธานี 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 1  วัน 1  วัน
ประจวบคีรีขันธ์ 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ปราจีนบุรี 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ปัตตานี 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 5  วัน 3 – 5  วัน
พระนครศรีอยุธยา 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
พะเยา 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
พังงา 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 4  วัน 3 – 4  วัน
พัทลุง 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 4  วัน 3 – 4  วัน
พิจิตร 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
พิษณุโลก 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
เพชรบุรี 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
เพชรบูรณ์ 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 4  วัน 3 – 4  วัน
แพร่ 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ภูเก็ต 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
มหาสารคาม 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
มุกดาหาร 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
แม่ฮ่องสอน 8 – 15  วัน 5 – 8  วัน 3 – 5  วัน 3 – 5  วัน
ยโสธร 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ยะลา 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ร้อยเอ็ด 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ระนอง 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ระยอง 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ราชบุรี 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
ลพบุรี 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ลำปาง 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ลำพูน 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
เลย 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
ศรีสะเกษ 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สกลนคร 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 4  วัน 3 – 4  วัน
สงขลา 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สตูล 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สมุทรปราการ 3 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
สมุทรสงคราม 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สมุทรสาคร 7 – 15  วัน 2 – 3  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
สระแก้ว 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
สระบุรี 5 – 7  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สิงห์บุรี 5 – 7  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สุโขทัย 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
สุพรรณบุรี 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 1 – 2  วัน 1 – 2  วัน
สุราษฏร์ธานี 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 4  วัน 3 – 4  วัน
สุรินทร์ 7 – 15  วัน 3 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
หนองคาย 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 3 – 4  วัน 3 – 4  วัน
หนองบัวลำภู 7 – 15  วัน 4 – 7  วัน 2 – 4  วัน 2 – 4  วัน
อ่างทอง 7 – 15  วัน 3 – 5  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
อำนาจเจริญ 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
อุดรธานี 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
อุตรดิตถ์ 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
อุทัยธานี 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน
อุบลราชธานี 7 – 15  วัน 5 – 7  วัน 2 – 3  วัน 2 – 3  วัน

 

One Response to จัดส่งสินค้า

 • นายวิทยา EJ966839228TH
  ธกร EJ966839041TH
  สราญรัตน์ EJ966839038TH
  จุมพล EJ966839024TH
  ภานุวัตน์ EJ966839231TH
  ฉัตรชัย EJ966839015TH
  ยงยุทธ EJ966839245TH
  อภิเชษฐ์ EJ966839259TH
  ขจรศักดิ์ EJ966839214TH
  สุรพงษ์ EJ966838987TH
  เยื้อน EJ966839660TH
  เสน่ห์ EJ966838973TH
  บุญส่ง EJ966839109TH
  ชัยรัตน์ EJ966839599TH
  กฤษฎา EJ966839174TH
  อนุดิตร์ EJ966839130TH
  จำเริญ EJ966839188TH
  อโนทัย EJ966839642TH
  อมรเทพ EJ966839713TH
  กฤษณ์ EJ966839815TH
  ทองพูน EJ966839537TH
  จตุรงค์ EJ966839829TH
  ธวัชชัย EJ966839568TH
  เล็ก EJ966838602TH
  สุจิน EJ966838647TH
  วิรัช EJ966838620TH
  สุทธิพงษ์ EJ966838845TH
  จิรพันธุ์ EJ966838925TH
  ละออ EJ966838868TH
  นฤมล EJ966839903TH
  อนุโรจน์ EK252396154TH
  หวันรอซี EK252396168TH
  ชูชาติ EK067311146TH
  ณัทธร EK067311115TH
  ณิฐิชา EK067311265TH
  ทศพล EK067311092TH
  ทัศนีวรรณ EK067311194TH
  เทพี EK067311353TH
  ธนภัทร EK067311319TH
  นทพัฒน์ EK067311163TH
  นที EK067311340TH
  นันทิยา EK067311203TH
  บุญแสน EK067311322TH
  นายวิทยา EJ966839228TH
  ธกร EJ966839041TH
  สราญรัตน์ EJ966839038TH
  จุมพล EJ966839024TH
  ภานุวัตน์ EJ966839231TH
  ฉัตรชัย EJ966839015TH
  ยงยุทธ EJ966839245TH
  อภิเชษฐ์ EJ966839259TH
  ขจรศักดิ์ EJ966839214TH
  สุรพงษ์ EJ966838987TH
  เยื้อน EJ966839660TH
  เสน่ห์ EJ966838973TH
  บุญส่ง EJ966839109TH
  ชัยรัตน์ EJ966839599TH
  กฤษฎา EJ966839174TH
  อนุดิตร์ EJ966839130TH
  จำเริญ EJ966839188TH
  อโนทัย EJ966839642TH
  อมรเทพ EJ966839713TH
  กฤษณ์ EJ966839815TH
  ทองพูน EJ966839537TH
  จตุรงค์ EJ966839829TH
  ธวัชชัย EJ966839568TH
  เล็ก EJ966838602TH
  สุจิน EJ966838647TH
  วิรัช EJ966838620TH
  สุทธิพงษ์ EJ966838845TH
  จิรพันธุ์ EJ966838925TH
  ละออ EJ966838868TH
  นฤมล EJ966839903TH
  อนุโรจน์ EK252396154TH
  หวันรอซี EK252396168TH
  ชูชาติ EK067311146TH
  ณัทธร EK067311115TH
  ณิฐิชา EK067311265TH
  ทศพล EK067311092TH
  ทัศนีวรร EK067311194TH
  เทพี EK067311353TH
  ธนภัทร EK067311319TH
  นทพัฒน์ EK067311163TH
  นที EK067311340TH
  นันทิยา EK067311203TH
  บุญแสน EK067311322TH
  ประทีป EK067311225TH
  ปราณี EK067311177TH
  พยุง EK067311367TH
  พิชิต EK067311384TH
  พิภาภรณ์ EK067311132TH
  ภาคภูมิ EK067311305TH
  ภิญญาพัช EK067311266TH
  วรางคณา EK067311129TH
  วินิจ EK067311101TH
  ศิรินาถ EK067311282TH
  สุกฤต EK067311251TH
  สุชาติ EK067311217TH
  สุวิทย์ EK067311185TH
  อัครวัฒน์ EK067311234TH
  LaorthipEK067310865TH
  Stefan EK067310891TH
  ขจรศักดิ์ EK067310905TH
  ชยุต EK067310931TH
  ชยุต EK067310962TH
  ชลภัทร์ EK067310945TH
  ชะม้าย EK067310874TH
  ชุติกาญจ EK067310772TH
  ณัฐภัสสร EK067317912TH
  ธนวัน EK067317909TH
  ธรรมปพน EK067310812TH
  ธีรนันท์ EK067310826TH
  นภัสสร EK067311013TH
  บุญยวีย์ EK067311027TH
  เบ็ญจาง EK067310857TH
  พิทักษ์ EK067310843TH
  ยุทธเดช EK067310928TH
  รุ้งเพชร EK067310888TH
  วรรธนะ EK067310980TH
  เอี่ยม ej966819991th
  ธีระยุทธ ej9664957045th
  ภาวิณี ej9649557726t
  วุฒิพงค์ ej964957757th
  ราตรี ej966819705th
  เฉลียว ej966819719th
  ซาลีต้า ej966819722th
  กฤษณ์ ej964957111th
  วนิดา ej964957765th
  เดชนรินท ej966819736th
  ปิยะพงศ์ ej966819665th
  รุ่งนภา ej964957743th
  สำราญ ej966819909th
  ประภาวร ej964957730th
  ณภัทร ej966816607th
  ศิริรัตน์ ej964957235th
  บุญส่ง ej964956694th
  ประภารัต ej966819869th
  คำรณ ej966819767th
  ธนกฤต ej966819245th
  ฐิติมน ej966819237th
  จุมพล ej966817514th
  สืบพงษ์ ej964956779th
  ประทีป EK067311225TH
  ปราณี EK067311177TH
  พยุง EK067311367TH
  พิชิต EK067311384TH
  พิภาภรณ์ EK067311132TH
  ภาคภูมิ EK067311305TH
  ภิญญาพั EK067311266TH
  วรางคณา EK067311129TH
  วินิจ EK067311101TH
  ศิรินาถ EK067311282TH
  สุกฤต EK067311251TH
  สุชาติ EK067311217TH
  สุวิทย์ EK067311185TH
  อัครวัฒน์ EK067311234TH
  LaorthipEK067310865TH
  Stefan EK067310891TH
  ขจรศักดิ์ EK067310905TH
  ชยุต EK067310931TH
  ชยุต EK067310962TH
  ชลภัทร์ EK067310945TH
  ชะม้าย EK067310874TH
  ชุติกาญจน์ EK067310772TH
  ณัฐภัสสร EK067317912TH
  ธนวัน EK067317909TH
  ธรรมปพน EK067310812TH
  ธีรนันท์ EK067310826TH
  นภัสสร EK067311013TH
  บุญยวีย์ EK067311027TH
  เบ็ญจาง EK067310857TH
  พิทักษ์ EK067310843TH
  ยุทธเดช EK067310928TH
  รุ้งเพชร EK067310888TH
  วรรธนะ EK067310980TH

  1EJ964951655TH ดำรงค์ ร้อยเอ็ด
  2EJ964956028TH ศาสนะ นาน
  3EJ964956102TH กฟษธน ภูเก็ต
  4EJ964956116TH อานนท์ ชุมพร
  5EJ964956076TH ปรีดา อุบลราชธานี

  1 EJ964956133TH อนุพงศ์ แม่สาย
  2 EJ964956147TH ชุมพร
  3 EJ964656093TH ฉะเชิงเทรา
  4 EJ964956014 TH บางบัวทอง
  5EJ964956059TH สมุทรปราการ

  1 EJ852149185TH ประพันธ์ จชุมพร
  2 EJ852149199TH สรชัย จ อยุธยา
  3 EJ852149208TH อนุวัฒน์ จ กรุงเทพ
  4 EJ852149211TH สัจจา จ ปราจีนบุรี
  5 EJ852149225TH ทองอิน นครประฐม
  6 EJ852149239TH มานพ จ ราชบุรี
  7 EJ852149242TH อิทธิพล จ ชลบุรี
  8 EJ852149256TH ชนาสิน จ ชลบุรี
  9 EJ852149260TH สิงห์นคร จ เพชรบูรณ
  10EJ852149273TH สว่าง จ เชียงใหม่
  11EJ852149287THประดิษฐ จ กรุงเทพ
  12EJ852149295THสมชาย จ สระบุรี
  13EJ908045254THรงค์ จ นครประฐม
  14EJ908045245THสุริยัต์ จ กรุงเทพ
  15EJ908045237THนิรุต จ กาญจนบุรี

  1 EJ964953579TH พัฒน์สวัสเวศ์ จ นครประฐม
  2 EJ964953582TH ชโนทัย จ นครราชสีมา
  3 EJ964953596THรัฐภูมิ จ นนทบุรี
  4 EJ964953605THประพัฒน์ จ บุรีรัมย์
  5 EJ964953619THกรวิทย์ จ นครราชสีมา.
  6 EJ96495362THจำนงค์ ปัตตานี

  1.กิตศักดิ์ EJ90735625TH อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  2.จำเริญ EJ907356312TH อ.เมือง จ.ชลบุรี
  3.อภินันท์ EJ907356269TH อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  4.วีระ EJ907356326TH อ.สิงหนคร จ.สงขลา
  5.ศิวพงษ์ EJ907555534TH อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
  6.ยศกร EJ907344606TH อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

  1 ศัรญญ์ EJ907356048TH สมุทรปราการ
  2 วัชพงษ์ EJ907356290TH ด่านขุนทด
  3 มนัส EJ907356048TH สมุทรสาคร
  4 ชูชัย EJ907356309TH แม่ขรี

  1 กนกพันธ์ EJ907356065TH บ้านส่อง
  2 ฐิติอรนันท์ EJ907356079TH ภูเก็ต
  3 คำพา EJ907517862TH แสมดำ
  4 อานนท์ EJ907356082TH จอมบึง
  5 ชาญชนะ EJ907517845TH ยานาวา
  6 วิจิตรา EJ907356017TH กันทรวิชัย
  7 ธวัชชัย EJ907356051TH อ่อนนุช
  8 ธงชัย EJ907519316TH อ่าวอุดม
  9 สยุมภูEJ907356025TH บางละมุง
  10 พิรุณ EJ907356034TH ราชบุรี

  1 สงกาล EJ907356140TH เชียงใหม่
  2 รัตนะ EJ907356167TH ศรีราชา
  3 วิชัช EJ907356136TH ภูเก็ต
  4 อิทธิพงษ์ EJ907356153TH บ้านส่อง
  5 บดิน EJ907356096TH จันเสน
  6 สุชาติ EJ907356119TH ชลบุรี
  7 ณรงค์ EJ907356105TH ราชบุรี
  8 นฤมล EJ907390058TH ตรัง
  9 อัครเดช EJ907356122TH เชียงของ
  10 สรเพชร EJ907390044TH กุฉินาลายณ์

  1 สุมารี EI536290507TH รามอินทรา
  2 ทองบาง EI536290515TH ละไม
  3 เสนอ EI536290524TH เก้าเลี้ยว
  4 ผุสดี EI536290538TH กบินทร์บุรี
  5 สุพรรณี EI536290541TH บางระกำ
  6 สุวัจร์ EI536290555TH บางนา
  7 อาภารัตน์ EI536290569TH บางกอกน้อย
  8 จันทนา EI536290572TH บางพลี
  9 มณฑาทิพย์ EI536290586TH สกลนคร

  1 สมิทEJ907344552TH ตลิ่งชัน
  2 ประเสริฐEJ907344566TH คลองจั่น
  3 นราศักEJ907344570TH ภูเก็ต
  4 ธนิฐ EJ907344583TH บางพลี
  5 พณภัทรEJ907344597TH พุทธมณฑล
  6 ยศกรEJ907344606TH สุวรรณภูมิ
  7 เรวัตEJ907344623TH อุตรดิตถ์
  8 ประกอบEJ907344637TH ปาย
  9 ประสารEJ907344645TH แวงน้อย
  10 เปรมศักดิ์EJ907344654TH หนองจอก

  1 สมเชล EJ907749115TH ภูเก็ต
  2 วีระชาติ EJ907749124TH สามเสนใน
  3 พิมพร EJ907749138TH เด่นชัย
  4 ชาญยุทธEJ907749141TH พิษณุโลก
  5 กิตติศักดิ์EJ907749155TH ลำพูน
  6 ธนกฤตEJ907749169TH วัดสิงห์
  7 สมิทEJ907344552TH ตลิ่งชัน
  8 ประเสริฐEJ907344566TH คลองจัน
  9 นราศักEJ907344570TH ภูเก็ต
  10 ธนิฐEJ907344583TH บางพลี

  1 สุมารี EI536290507TH รามอินทรา
  2 ทองบาง EI536290515TH ละไม
  3 เสนอ EI536290524TH เก้าเลี้ยว
  4 ผุสดี EI536290538TH กบินทร์บุรี
  5 สุพรรณี EI536290541TH บางระกำ
  6 สุวัจร์ EI536290555TH บางนา
  7 อาภารัตน์ EI536290569TH บางกอกน้อย
  8 จันทนา EI536290572TH บางพลี
  9 มณฑาทิพย์ EI536290586TH สกลนคร

  1 นิพนธ์ EI536288905TH บางพลี
  2 ปรินดา EI536288914TH ปราณบุรี
  3 ชุติมา EI536288928TH คลองหลวง
  4 สุวัจร์ EI536289282TH บางนา
  5 มยุรินทร์ EI536289296TH ปทุมธานี
  6 สนธยา EI536289305TH ไชยปราการ
  7 อาทิตย์ Ej907679919 ยะลา
  8 วิมุตติ Ej907679896TH นราธิวาส
  9 จันทรัศม์Ej97679905TH ขอนแก่น

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.